9k111113Post by @qeerroo.

Source: SBO: Sadaasa 18 bara 2016. Oduu, Sirna Yaadannoo FDG Waggaa 11ffaa Hawaasa Oromoo Afrikaa-Kibbaatin gaggeeffame irratti gabaasa qindaa’e fi Gaaffii fi deebii Dr. Gadaa Oljirraa waliin taasifame Kutaa 3ffaa.

Advertisements