Oduu Waa’ee Obboo Dinquu Dayyaas DhrTVO irraa dhufte

DINQUU DAYYAAS

OBBO DINQUU DAYYAASDinquu Dayyaas:  Obbo Dinquu Dayyaas abbaan qabenyaa Oromoo fulbana irraa qabanii mootummaa xoophiyaa jalaa lubbuu baafachuuf akka baqatan ni beekama. Yeroo ammaa kana immoo motummaan xoophiyaa kun shororkeessummaan farrajee dookumenteeshiinii irratti hojjisiisaa akka jiru ragaan har’a argadhe ibsee jira.

OBBO DINQUU DAYYAAS OBS TV

DOOCUMENTARII KANA KAN HOJJACHAA JIRU DHRTVO, FBC, WALTA FI HUMNA TIKAA BIYYATTIITU WALIIN TA’EE QOPHEESSAA JIRA. Haaluma kanaan yeroo a mmaa ilmaan Oromoo manneen hidhaa biyyattii keessa jiraniin Obbo Dinquutu nu hidhachiise, wantota guuttamuu qabaniis nuuf guutee jeequmsaaf nu kakaase jedhaa ragaa bahaa jedhanii reebicha cimaa irratti gaggeessaa jiru jedha ragaan argadhe.

Warreen ragaa akka ba’an dirqisiifamaa jiran keessaa Gaazexeesaa Abdii Gadaa OBS irra kan hojjataa tureefi yeroo ammaa mana hidhaa giddugaleessaa kess jirudha.
Odeeffannoon kun kan argame har’a naannoo sa’aa shaniitti DHRTVO waajjira itti aanaa DAARIKTERAATTI CUFATANII YEROO MARI’ATAN KAN DHAGA’ETU NAAF HEERE.

Tooftan kaayyoo kanaas abbaa qabeenyaa kana qabeenyasaa saamuufi hojisaa dhabamsiisuu akka ta’e nibeekama. Kanaafis ragaan sobaa hedduun qindaa’aa waan jiruuf uummanni Oromoo akka falmachuu qabu dhaamsa kana ittiin naaf gahi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

aussiebirder

Welcome to the appreciation of Australian birds and the love of birdwatching, sharing bird sightings, photographs, personal experiences and helpful information.

Ethiopian Think Thank Group

ዕውቀት ነፃ ያወጣል!

ኢትዮአዲስስፖርት | Ethioaddissport

የሃገር ውስጥና የውጭ ሃገራት የስፖርት ድረገፅ

SOMA HELSINKI

digitaalinen markkinointi | sisältömarkkinointi

LeoS2go

Tehostaa liiketoimintaprosesseja

Kennel Miklaus

Tavoitteeni ovat ennen kaikkea luonteessa ja terveydessä

Siifsiin

Bringing Afaan Oromo literature

wanofitioromia

https://wanofitioromia.com

OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATAA

https://WWW.OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATAA.COM

Islamicdawa

Baga nagaan dhuftan! hunda dura galanni daangaa hin qabne Rabbiif hata'u.

OROMO TECH

ORO CYBER WIKI

Jemal Ahmed

Oromo nationalist

Upvoted

The official Reddit blog

Jetpack for WordPress

Professional WordPress Sites

KGS TV TALEFISHANKA KOONFUR GALBEED SOMALIA

Waa tvga dowlada koonfur galbeeed somalia

%d bloggers like this: