Oduu Waa’ee Obboo Dinquu Dayyaas DhrTVO irraa dhufte

DINQUU DAYYAAS

OBBO DINQUU DAYYAASDinquu Dayyaas:  Obbo Dinquu Dayyaas abbaan qabenyaa Oromoo fulbana irraa qabanii mootummaa xoophiyaa jalaa lubbuu baafachuuf akka baqatan ni beekama. Yeroo ammaa kana immoo motummaan xoophiyaa kun shororkeessummaan farrajee dookumenteeshiinii irratti hojjisiisaa akka jiru ragaan har’a argadhe ibsee jira.

OBBO DINQUU DAYYAAS OBS TV

DOOCUMENTARII KANA KAN HOJJACHAA JIRU DHRTVO, FBC, WALTA FI HUMNA TIKAA BIYYATTIITU WALIIN TA’EE QOPHEESSAA JIRA. Haaluma kanaan yeroo a mmaa ilmaan Oromoo manneen hidhaa biyyattii keessa jiraniin Obbo Dinquutu nu hidhachiise, wantota guuttamuu qabaniis nuuf guutee jeequmsaaf nu kakaase jedhaa ragaa bahaa jedhanii reebicha cimaa irratti gaggeessaa jiru jedha ragaan argadhe.

Warreen ragaa akka ba’an dirqisiifamaa jiran keessaa Gaazexeesaa Abdii Gadaa OBS irra kan hojjataa tureefi yeroo ammaa mana hidhaa giddugaleessaa kess jirudha.
Odeeffannoon kun kan argame har’a naannoo sa’aa shaniitti DHRTVO waajjira itti aanaa DAARIKTERAATTI CUFATANII YEROO MARI’ATAN KAN DHAGA’ETU NAAF HEERE.

Tooftan kaayyoo kanaas abbaa qabeenyaa kana qabeenyasaa saamuufi hojisaa dhabamsiisuu akka ta’e nibeekama. Kanaafis ragaan sobaa hedduun qindaa’aa waan jiruuf uummanni Oromoo akka falmachuu qabu dhaamsa kana ittiin naaf gahi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s