Yeroo Ammaa Kana FXG Dhaabuuf Jecha Tooftaalee Wayyaaneen Fayyadamaa Jirtu

Sadaasa 3,2016
Warraaqsa Uummataan finiinfamaa jiru dhaabuu oggayyu dandeettii qabduun,waan qabdu maraanuu warraaqsa bishaan itti naquuf hojii guyyaa guyyaan hojjetaa jirtuun Wayyaanee waan qabaneessaa jirtu fakkaatullee ittuu jabeessaa jirachuun himame.Haaluma kanaan mooraa Yuunibarsiitiif guutummaa Oromiyaa keessatti duula Uummata keenya Uummata Oromoorratti Bantee Jirtuun

  1. Ajjeechaa gara jabeenyaa,hidhaa,Gudeeddii shamarraniif haadholii, dararaa dhala namaaf hin malleDuula Dookimantarii sobaa qindeessuu,dookimantara sana uummata hunda biraan dhaqqabsiisuu
  2. Mooraa Yuunibarsiitiif dhaabbilee ol aanoo keessatti barsiisoti akka humnaa olitti barataa barnootaan muddan keessattuu gama kilaasii barnootaan hanga duriin dachaa meeqaan akka barataan saatiisaa
    kilaasiitti dabarsu taasisanii jiran,kana biratti Qorumsa barataa hin madaalle kan waan barataniin wal hin argine baasuun barataa sammuu hatuuf yaaluu
  3. Social media kanneen akka fb,fi kkf irratti Leenjii namoota muraasaa laachuun maqaa kutaa biyya Oromiyaa garaagaraan akka holola diigumsa yeroo hunda akka dhaadessan taasisuu
  4. Aggaammii  Bilisummaa duubatti hiixachiisuuf qaroowwaan uummatichi qabuuf abbootii qabeenya hedduu irratti duula hidhaa banuu.
  5. Maqaa command post sababeeffachuun sodaa hawwaasa keeaaa seensisuun hariiroo Qeerroo boyyaa internet addaan cicciruun akka kuttuuf haala mijeessuun irratti dalaguu.
  6. Uummata dukkana adduunyaaf lammiin isaa hin argine seensisuun duula gara jabinaa irratti raawwachuun hojiin isheen raawwattu  fuula addunyatti aka hin baane ugguruu
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s