waan uummata sobu irra of qusadha

ODEESSA: Akkuma isin hundi argaa jirtanitti, guyyaa arraa Qaamini Cahuumsaa (QC) jedhamee beekkamu ar’a xalayaa facaasan irratti akka dhaabatti deebisani jaaramu isaani ibsani jiru. Akkuma beekkamutti ABO fi QC tokkummaa uumaniin hoggansa isaani walitti fidani dhaaba tokko jalatti walitti deebi’uun J. Dawud Ibsaa KD akka turtetti tahee akka itti aanatti ammoo HD QC kan ture J. DHugaasaa bakkakkoon I/ HD tahee J. Bultum biyyoo dabalatee tahanii jiru.
Yeroo walitti dabalamnu sana kanneen tokkummaa sana barbaadanii fi hin barbaanne jiddutti falmiin hedduun turullee murtii wayyabaan waan hoggansi QC murteesse ture. Haatahu malee kanneen tokkummaa sana hin barbaanne alatti akkuma hafan tahee osoo jiru kanneen tokkummaa kanatti murtii wayyabaan dabalaman keessaa J. Galaasaan nama tokko ture.
Adeemsa keessatti garuu kanneen murtii wayyabaan dirqamani tokkummaa uuman keessaa namoonni 5 ammas bahani akkuma gartan kanatti nutiis ABO dha jachaa jiru. Haala kana kan fulduratti ibsamu akka tahe hubannoota kiyya tahullee ammatti odeessa kana akka namni hubatee afanfaajjiin tokkolleen hin jiraaneen waa jachuu barbaade.
ABO fi WBOn akkuma jirutti hoggansa HD ABO J. Dawud Isaa kan hogganamaa jiru tahuu fi yeroo ammaan tanaa keessatti kanneen of labsan kun akka ABO fi WBO hin ilaalle beeytan barbaada. Kanneen bilbilaan na gaggaafachaa jirtanii fi kanneen gaaffii qabdaniif akka deebisatti guutuu hin tahin beekkamaa tahullee, warri amma bahee of labse kuni kanneen duraanuu rakkoo qabaachaa turanii fi ammas ABO bakka hin buune tahuu ibsuu barbaada.
Nagaan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s