Gabaasaalee Oromiyaa Torbee Kana Keessaa

#FDG #FXG
#oromoprotests

#oromoRevolution Mudde 09,2016/ Yeroo mootummaan goolessituu wayyaanee maqaa labsii hatattamaa komand post (State emergency) maqaa jedhu da,oo godhachuudhaan ilmaan oromoo akkaan ajjeesaa kanneen hafan immoo jumlaan mana hidhaatti guuraa jiru kanatti kaanimmoo mana jireenyaa isaanii irraa saamuudhaan biyya isaanii fi lafa abbaa isaanii irraa yeroo godaansisaa jiru kanatti gootowwan qeerroon guutummaa oromiyaa keessa jiran warraaksa biyyoolessaa jabeessuudhaan diina waliin wallaansoo jabaa geggeessaa jiru.

Torbee kana keessas mootummaan Sirni bara bittaa isaa harkatti hunkutaa,e maqaa ayyaana sabaaf sablammootaa jedhuun uummata oromoo guutummaa oromiyaa keessa jiran dirqiidhaan akkaa uummanni ayyaana kana kabajuuf jaladeemtota isaa uummata irratti bobbaasuun yaalii jabaa akka ayyaanni kun kabajamuuf geggeessullee warraaksa qeerroon yeroo ammaa geggeessaa jiruu fi diddaa uummanni gochaa jiruun guutummaan ayyaana sabaaf sablammootaa kun qeerroodhaan golee oromiyaa mara keessaatti akka hin kabajamneef addaan fashalaa,ee oolee jira.Mootummaan wayyaanee dur ayyaana sabaaf sablammootaa maqaa jedhuun hololaan kan lafa cabsaa ture barana garuu qabsoo jabaa qeerroon godinaalee oromiyaa hunda keessatti taasisaniin guutummaan ayyaaninichaa addaan fashalaa,ee jira.

Godinaalee Oromiyaa jiran keessaa kanneen ayyaanni sabaaf sablammootaa diddaa qeerroon akka hin kabajamneef magaalota ayyaanni kun adda durummaan keessatti fashalaa,ee keessaa mmagaalota kaneen akka Naqamtee,yuunversiitii wallaggaa keessa,Nuunnuu qumbaa ,magaalaa shaambuu,Baakkoo, Mandii,najjoo,Gimbii,Amboo, Yuunversiitii Amboo fi damee awwaaroo keessa ,Giincii, jimmaa,fi yuunversiitii jimmaa keessaa fi guutummaa magaalaalee oromiyaa keessatti diddaa qeerrootiin fashalaa,ee jira.Fashalaa,uu ayyaana sabaaf sablammootaa kanatti kan rifate mootummaan goolessituu wayyaanee yeroo ammaa kana guutummaa oromiyaa mara keessatti humna waraanaa isaa uummata irratti jumlaan bobbaasuun uummata ba,aaf gala dhorkaa jira.

Bifuma wal fakkaatuun diddaan uummataa jabaachuurraan kan ka,e godinaalee oromiyaa mara keessatti humna waraanaa isaa jumlaan uummata irratti bobbaasuun uummata oromoo saamsisuu ,akkasumas humni waraanaa kun gudeeddaa seeraan alaa qarree oromoo irratti raawwachuu akkuma itti fufeetti jira.Ilmaan oromoo oromummaa isaaniif quuqamanis butanii ukkaamsuun guutummaa oromiyaa mara keessatti jumlaan itti fufee jira.waraanni weerartuu wayyaanees uummata oromoo maqaa sakatta,iinsa jedhuun sabbata haadha iyyeessaa irraa hiikuun yakka saamiinsa seeraan alaa raawwachaa akka jiru dhagaa,amee jira.

.

Godinaalee Oromiyaa mara keessattis diddaan uummataa jabaachuurraan kan ka,e sirni nama nyaataan wayyaanee ilmaan oromoof gara laafina tokkollee hin qabne guutummaa magaalota oromiyaa mara keessa oliif gadi adeemuudhaan sakkata,iinsa jabaa geggeessuun akkuma itti fufetti jira.Ilmaan oromoo quuqama lammii isaaniif qabanii fi oromoo sababa ta,aniif butamanii dhabamsiisuun guutummaa oromiyaa mara keessatti itti fufee jira.Mootummaan wayyaanee diddaan uummataa akkaan jabaachuurraan kan ka,e humna isaa ol waan itti ta,eef hoolannaa fi muddama akkaan ulfaataa keessa seenee jira.

.

Torbee kana keessas fashalaa,uu ayyaana sabaaf sablammootaa kanatti mufachuudhaan mootummaan wayyaanee magaalaalee oromiyaa jiran mara keessatti jala deemtota isaa bobbaasuun uummata mana hidhaatti guuraa jira.Yeroo ammaa kanas saroonni wayyaanee ilmaan oromoo oromummaa isaaniif quuqama qaban magaalicha keessa oliif gadi adeemuudhaan harka diinaatti dabarsanii kennaa akka jiranillee gabaasni qeerroo achirraa nu dhaqqaban ifa godhu.Gochi diinummaa kun adda durummaan godinaalee oromiyaa keessaa akka fakkeenyaatti kan keessatti raawwachaa jiru magaalaa Naqamtee keessa.

.

Bifuma wal fakkaatuun torbee kana keessa ayyaanni sabaaf sablamootaa guutummaa yuunversiitiilee oromiyaa keessa jiran keessatti dirqiidhaan fedhii baratootaa malee akka kabajamuuf murteeffamee ture.Haata,uutii ayyaanni kun qabsoo akkaan gootowwan qeerroon baratoonni yuunversiitiilee oromiyaa mara keessa jiran godhaniin guutummaan ayyaana sabaaf sablammootaa jedhamu kun addaan fashalaa,ee jira.

.

Waraabessoonni Tplf yeroo ammaa kana diddaan uummata oromoo akkaan jabaachuurraan kan ka,e waan qabanii gad lakkisan wallaalaa jiru.

Guutummaa oromiyaa mara keessattis uummanni oromoo jibba mootummaa wayyaaneef qabu irraan kan ka,es mootummaa goolessituu wayyaaneef funyaan qabateefii jira. Diddaan uummataa fi qeerroos guutummaa oromiyaa keessatti bifa wal fakkaatuun itti fufee akka jiru gabaasne qeerroo guutummaa oromiyaa mara keessaa nu qaqqabaa jiran marti ifa godhu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.