Jijjirama Argamsisuuf Waadaa Seename Hojii Irra Olchuun Qooda Mootummaa Itiyoophiyaa Qofa : Tom Malinowiskii

 

Faayilii -Ministrii Dhimma-alaa Ameerikaatti itti-aanaa ministeerri dhimmoota Dimokraasii, Mirga Namoomaa fi Hojii Tom Malinowski, hooggantoota Itiyoopiyaa fi hojjaatoota Imbaasii Yunaayid isteets

Faayilii -Ministrii Dhimma-alaa Ameerikaatti itti-aanaa ministeerri dhimmoota Dimokraasii, Mirga Namoomaa fi Hojii Tom Malinowski, hooggantoota Itiyoopiyaa fi hojjaatoota Imbaasii Yunaayid isteets

Waggaa tokkoo fi walakkaa keessatti yeroo afuraffaaf gara Itiyoohpiyaatti imaluu isaanii kan dubbatan dhimma Dimokraasii mirga dhala namaa fi hojiitti itti aanaan ministeera haajaa alaa yunaaytiid Isteetes Tom Maliniwiskii bara darbee yeroo jalqabaaf yeroon deeme qiyyaafanni jiru guddina dinagdee irratti akka ta’e aangawoonni naa ibsanii jiru jedhanii, garuuu Itiyoophiyaan qiyyaafata ishee kana gara biyyatti Demokraateessuutti akka jijjiruu qabdu hubachisan.

Qodaa qadaadamaa keessatti wanna danfu tokko irraa qadaaddii bananii akka afuura baafatu hin godhan taanaan dhohuun isaa waan hin oollee ta’u hubachisan.

Eega sanaa as biyyatti keessatti mormii uummataa gaggeeffame maqaa dhahanii seenaa Itiyoophiyaa isa dhiyeenya kanaa keessatti rakkoo siyaaasaa uumamee battalumatti furuun akkaan barbaachisaa ta’u dubbatan. Labsiin yeroo hatattamaa mirga hanga tokko akka dhorku, kun immoo mufannaa uummataa hammeessuu akka danda’uu hubahiisan.

Itiyoophiyaan akkaan kan nu barbaachiiftu waan taateef gargaaruu qabana. Kana malees addunyaaf akka Modeelii ykn fakkeenya demokraasiitti ilaalamti, jedhan.Yeroo akkas jennu, rakkoon amma jiru, mootummaan karoora lafa ka’ate akka fixaan hin baafne danqa yaaddoo jedhu qabna jedhan.

Gabaasa guutuut kana cuqaasuun dhaggeefadhaa

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

adammisoma73's Blog

Smile! You’re at the best WordPress.com site ever

MB3-org.com

MB3.org-Anarchist Collective. Free news for activist.

Islamicdawa

Baga nagaan dhuftan! hunda dura galanni daangaa hin qabne Rabbiif hata'u.

candidkay

Taking the journey, bumps and all

The Thesis Whisperer

Just like the horse whisperer - but with more pages

BREVITY's Nonfiction Blog

(Somewhat) Daily News from the World of Literary Nonfiction

OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATAA

https://OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATAA.COM

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Red's Wrap

Happiness. It's relative.

Feline Café

a photographic blog about my cats

adammisoma73's Blog

Smile! You’re at the best WordPress.com site ever

MB3-org.com

MB3.org-Anarchist Collective. Free news for activist.

Islamicdawa

Baga nagaan dhuftan! hunda dura galanni daangaa hin qabne Rabbiif hata'u.

candidkay

Taking the journey, bumps and all

The Thesis Whisperer

Just like the horse whisperer - but with more pages

BREVITY's Nonfiction Blog

(Somewhat) Daily News from the World of Literary Nonfiction

OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATAA

https://OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATAA.COM

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Red's Wrap

Happiness. It's relative.

Feline Café

a photographic blog about my cats

%d bloggers like this: