Kan Jiru haa Dubbatu! Seenaa Immiru Ibsaa fi Jaalleewwan Isa Waliin Wareegaman. MUSA DAWUD·FRIDAY, JANUARY 13, 2017 Akkuman kanaan duura waadaa siniif seene seenaa Immiruu Ibsaa fi Jaalleewwan isa waliin waliin wareegamani barruulee Sinbirtuu irraa cuunfee akka armaan gadiitti sinif dhiyesseera.…

Source: MUUSAA DAWUD: Kan Jiru haa Dubbatu! Seenaa Immiru Ibsaa fi Jaalleewwan Isa Waliin Wareegaman.

Advertisements