oromoo fi seenaa isa AKKATA ARGAMISA OROMOO kutta 2 NO COPY #share and #Comment Adem Misoma irraa .

oromoo fi seenaa isa AKKATA ARGAMISA OROMOO kutta 2 NO COPY #share and
#Comment Adem Misoma irraa . untitled,Waa,ee dhaloota oromoo xabboo fi abaabayyuun isaa
Oromoon xabboo kun bara 6446 tti ji,a fulbaana 19 tti guyyaa dilbataa yeroo safaraa laga mormor tulluu man duraa bakka jedhamutti dhalate. Akkaataa wal hormaata ilmaan oromoo akka armaan gaditti ilaaluun ni dandenya Seenaa dhaloota oromoo bifa kana lakkawama abaan isa oromltichi xabboo, waaqoo, daadhii, uttee, biitii, walaabuu, jiilcha a,dawwaroo ,goofaa ,shaaruu.haliyya .raabaa ,doorii ,.xabboo ,mor mor, maamaa,warwar.waayyuu,gadaa,marii waadoo,gaalaan ,iraan,baattaan ,noobaa,kuush,haamnuuhi ,lamaalik, yuurdad,mata,shulkii,aknuuk,anwiish,shuus,A adam ,biyyee ,rabbiI, Aadam biyyee waaqaati. Dhaloota isaanitii fi isa jidduu bara 2443 laga mormoritti dhalateeti achumatti guddate.Hayyuu meetii fuudheebara 40 tti kabajamtuu haroo walaabutti galee achitti Ilma 2 dhalee .Achii boodattis jaarraa 3 bokkummaadhaan biyya bulche. Bara 6644 du,eeti kabajamtuu haroowalaabutti awwaalame hanga har,atti hujubni isaa ni muudama.
Waa,ee ilmaan oromoootii fi ilmaan ilmaan isaa
Daroo Oromoo xabboo ilmaan 2 ddhale Angafnii boorana, Quxusuun bareentuma
Boorani bara 6506 dhalate Bareentuma Bara 6526 dhalate ji,a fuulbana kessaa dhalate isaan lachuu achumatti dhalatanii guddatan .hoggas gulantaa guddinaa jaarraan Abbaa biyyaa addaan hireef. Booranaa nageellee hora gijaatti galee achumatti hore. Bara 7040 tti du,ee awwaalme Hanga har,atti hujubni bara baraan muudama. Bareentuma oromoo siree xabbootti irra galee achumatti horee bara 7066 tti du,e. qabriin isaa hangaa har,atti ni muudamti. Isaan lachuutuu adduman bara baraan abbaa isaanii waan muudanif Eegaa du,ees Adduuman hujubaa isaani muudaniti du,an garaan isaa nu biraa haa jiratuu yaadaa keenyas nuf haa guutu.jechaa xuran.akkan oromoo Alaa hin gale asumati arkaman {habashoni garuu oromoon alaa galaniti maqaa fi biyyaa jijiratan jedhe olola kijibaa of jira mee isin habashoni akka nuti lakkawaanu kanati lakkawadha diqalotaa .MIDHAMAA SABAA ADEM AHMED {adem misoma} irra KUTTA 3FAAN ITTI FUFA

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

aussiebirder

Welcome to the appreciation of Australian birds and the love of birdwatching, sharing bird sightings, photographs, personal experiences and helpful information.

Ethiopian Think Thank Group

ዕውቀት ነፃ ያወጣል!

ኢትዮአዲስስፖርት | Ethioaddissport

የሃገር ውስጥና የውጭ ሃገራት የስፖርት ድረገፅ

SOMA HELSINKI

digitaalinen markkinointi | sisältömarkkinointi

LeoS2go

Tehostaa liiketoimintaprosesseja

Kennel Miklaus

Tavoitteeni ovat ennen kaikkea luonteessa ja terveydessä

Siifsiin

Bringing Afaan Oromo literature

wanofitioromia

https://wanofitioromia.com

OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATAA

https://WWW.OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATAA.COM

Islamicdawa

Baga nagaan dhuftan! hunda dura galanni daangaa hin qabne Rabbiif hata'u.

OROMO TECH

ORO CYBER WIKI

Jemal Ahmed

Oromo nationalist

Upvoted

The official Reddit blog

Jetpack for WordPress

Professional WordPress Sites

KGS TV TALEFISHANKA KOONFUR GALBEED SOMALIA

Waa tvga dowlada koonfur galbeeed somalia

aussiebirder

Welcome to the appreciation of Australian birds and the love of birdwatching, sharing bird sightings, photographs, personal experiences and helpful information.

Ethiopian Think Thank Group

ዕውቀት ነፃ ያወጣል!

ኢትዮአዲስስፖርት | Ethioaddissport

የሃገር ውስጥና የውጭ ሃገራት የስፖርት ድረገፅ

SOMA HELSINKI

digitaalinen markkinointi | sisältömarkkinointi

LeoS2go

Tehostaa liiketoimintaprosesseja

Kennel Miklaus

Tavoitteeni ovat ennen kaikkea luonteessa ja terveydessä

Siifsiin

Bringing Afaan Oromo literature

wanofitioromia

https://wanofitioromia.com

OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATAA

https://WWW.OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATAA.COM

Islamicdawa

Baga nagaan dhuftan! hunda dura galanni daangaa hin qabne Rabbiif hata'u.

OROMO TECH

ORO CYBER WIKI

Jemal Ahmed

Oromo nationalist

Upvoted

The official Reddit blog

Jetpack for WordPress

Professional WordPress Sites

KGS TV TALEFISHANKA KOONFUR GALBEED SOMALIA

Waa tvga dowlada koonfur galbeeed somalia

%d bloggers like this: