#OromoRevolution – Oduu Gara Garaa, Amajjii 24, 2017

Oduu woyyaanee jalaa miliqxee baatee Lola maqaa liyyuu poolisii naannoo Somaaleetiin woranni shiftoota woyyanee ummata Oromoo irratti bane madaaluudhaan Shiftootni woyyaanee ijjannoo armaan gadii kana iirra gayanii jiru.Innis lola kana irratti humna ummataa madaaluuf ummata lafa irraa buqqisuuf yaalanii akka itti hin milkoofnee erga hubataniin boodaa Gosa somaaleetiif Oromoo naannoo woliirratti duulchisuuf yaalanii milkaayuu dide kana booda fallii shiftootni woyyanee kaayatan maqaa araaraatiin sobanii Oromoota irra qawwee hiikuuf qophii xumuraa jiran gama biraatii hanga lubbuun woyyaanee aangoo gubba jirtutti bulchiisa gandaas ta’ee kan naannoo sadarkaa adda adddaatiin jiru dabarsanii akka OPDO dhaaf hin laanne itti wolii galuudhaan OPDOn akkuma amala isii ummata sossobdee diina jalatti akka deebistuuf leenjii adda addaa kennuudhaan yoo ummata amansiisuu baattan isintuu dura dhuma jechuudhaan mataa ergamtootja isaaanii dhukkubsaa irau kanaaf Ummatni Oromoo keessaaf ala jirus kana beekee tokkommaadhaan diina keenna irratti akka xiyyeeffatu dhaamsa nuuf dabarsaa jedhu gama biraatiin ummatni Oromoo kana qarii Oromiyaa jiru hundi akka uf eeggannoo cimaa taasisu itti nuuf himaa jeenna. iitti aansuun Ummatni keenna hooggansa woraanaa tokko malee waan qabuun bayee diina rukutuun uf irraa deebisuun nu gammachiisus Diinni keenna guyyaa guyyaan tooftaa adda addaa baaftee waan socho’aa jiruuf isa kana irra aanuuf marii hayyootaa bal’aaf hooggansa akka barbaachisu itti yaaduu qabna. Via Girma Gutema


“Warraaqaan Baddaan dhugaa fii democracy Somali (SRJDM) Dulaa Ka’kaasuu Waliitti buu’iinssa yaa’ii Shnyiillee jidduutti naannoo adda addaatti biyyaa Itiiyophiyaa keeyiissatti Dantta Dhabeeyissi motummaan Abbaa irree bilisa baasttuu ummata Tigreen (TPLF) wayyaaneen Jalaa deemttuu ashaanguliittii Issii tan biyyaa Itiiophiyaa noonnoo somalitti fayyadamuudhaan, dhiiheenyaa kana waraanaa ummata oromo ollaa irratti egaluudhaan, Rakkiina wasanaa irratti Wal dha’huu Obboleeyyan Ummata oromoo fii Somali jiddutti umttee wayyaaneen dhiimmaan bahuu jirttu gadii fageeyissun balaaleeffanna.

Gochi kuni fakkii waggoota Heeddu Kan amala toffttaa siiyaassaa TPLF.
TPLF qarooma maaralii faaiidaa sabaa fii sablammiilleef yaaduu waan hin qabnneef, waliif galtteetti ajjeechaa baroota dheeraa waggaa 25’nii olii akkuma itti fuufeen saboota gosaan Waliin dha’uun ummata issaanii lakkofssan xiqqaa Ittin jiraachiissaa jira.

Ummannii somaalii jiraataa turee, ammaas Nageeyaa fii Gamachuun Obboleeyyan issaanii oromoota, Kan eenyuummaa, Seenaa, ammanttii fii Hawwii Wal fakkaatuun jiraatuun itti Fufa. Somali fii Oromoon Rakkiinnii wasana irratti Wal looluu ammaan dura qabaatee jiraatee hin jiru saboota kana lameen jidduu hin turree. Garuu ka amma ummamee fulaa duraa deemuu jiruuf, goosttii lameenuu Somali fii Oromooniis sirnna Adaa kan shakkii malee furmaataa Nageeyaa ollummaa Ittin buufatuu dandeyuu qaban ossoo Tigreen jidduu issaanii hin seeneetti.

Ummannii Somali fii Oromoon akka obboleeyyanii haarkka Wal qabatanii tapha dantta maraatuu dhukkuba siiyaassaa TPLF Bakka gahuu haanqqiisuuf waliin haa kaanuu.

Tokkummaa! Tokkummaa, oromo fii Somali’niis.” Via Girma Gutema

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.