Dr Mararaa Guddinaa Kamiisa Borii Mana Murtii Duratti Dhiyaatu. Garu har’a Abukaatoo Waliin Dubbachuu Hin Dandeenye


Dr. Mararaa Guddinaa

Dr. Mararaa Guddinaa

Abukaattoota Dr Mararaa keessaa tokko kan ta’an Obbo Wandimmuu Ibsaa har’a mana hidhaa maakelaawwii dhaqanii Dr Mararaa Waliin gamaa gamatti wala arganii nagaa eega wal gaafatanii booda qorannaaf barbaadama jedhamee wal bira ga’anii dubbachuun akka hin danda’amiin ibsan.Dr. Mararaan bor waaree booda mana murtii duratti ituu hin dhiyaatiin dura waan ta’u qabu irratti mari’achuuf har’a akk deemanii turan dubbatu Obbo Wandimmuun.Maraafuu carraan biraa hin jiru boruuma dhaddachatti argina jedhan.

Gama kaaniin Wiixata darbe galmee obbo Baqqalaa Garbaa fi Obbo Gurmeessaa Ayyaanoo irratti kanneen himataman irratti namoota ragaa ba’uuf dhiyaatu jedhaman 5 keessaa 3 qofaan dhiyaatanii kanneen hafan lamaan dhaggeffachuuf manni murtii bellama biraa kenne jira.Raga baatonni lama ituu hin dhiyaatin hafuu isaaniif sababaan kenname teessoo ammaan dura jiraataa turan irra iddoo biraatti deeman kan jedhu ture.

Obba Baqqalaa Garbaa mana murtiif akka iyyatanti akka dhunfaatti dhunfaatti ituu namnii tokko ragaa nu irratti hin ba’iin waggaa tokkof hidhamnee ammas lafa irra bubbutamuun sirri miti jechuun falman.

Namoonni gubachuu mana hidhaa Qaallittiin himataman deemsii yakka ilaalachaa irratti gaggeeffamu cufataan akka ta’uuf abbaan alangaa gaafachuun ni yaadatama.

Gabaasa guutuu kana cuqaasuun dhaggeeffadhaa

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Jetpack for WordPress

Professional WordPress Sites

KGS TV TALEFISHANKA KOONFUR GALBEED SOMALIA

Waa tvga dowlada koonfur galbeeed somalia

oumerahmedd

A topnotch WordPress.com site

oromoherald

Oromo, Oromiyaa, Oromiya

burqahobo

A fine WordPress.com site

Master thesis: I see you there!

Developing Identity-Preserving Embodied Interaction for Museum Exhibits

bakkalcha.wordpress.com/

Bakkalcha Oromoo 2.0 - OROMIYAA SHALL BE FREE!

Ambo The Sprit of Oromia

Ambo Ambaa Lafaa

Oromiyaa National Social Movement

Just another WordPress.com weblog

Oolma Jimmaa Daily Blog's

Oduu Oolma Siyaasa Dinagde Hawwasumma fi Aaddaa Jimma Oromiyaa fi Itiyoophiyaa argachuf.

NEW OROMIYAA SOCIAL NETWORK

NEW OROMIYAA SOCIAL NETWORK MEDIA

%d bloggers like this: