Walitti bu’iinsa Oromoofi Somaalii jidduti irraattii ibsaa SRJDM

Warraaqsi Haqaa fi Dimookiraasii Naannoo Soomaalii ( SRJDM) gocha mootummaa Wayyannee -TPLF(Tigrai Liberation Front), walitti bu’iinsa Oromoofi Somaalii jidduti, akkasuma saboota adda addaa jiddutti uumaa jiru cimsee balaaleffata.

Walitti bu’iinsa Oromoofi Somaalii jidduti irraattii ibsaa SRJDM

Mootummaan Wayyaanee, siyaasaa isaa kufee jiruufi fudhatama dhabee jiru kana dhokfachuufi yaada
namootaa hatuuf walitti bu’iinsa saboota jiddutti uumuun gocha farrummaa ummataa itti fufeera.

Mootuummaan Wayyaanee, ergamtoota akka Mootummaa Naannoo Somaaleetiifi bitamtoota adda addaa, akka ashaangulliitiitti itti fayyadamuun, akka waan Oromoofi Soomaaliin waldhaba daangaa lafaa qabaniitti, daangaa irratti lola obboleeyyaan lamaan-Oromoo fi Somaalee jiddutti baneera. Gochi diinummaafi hammeenyummaa ummata jiddutti uumuu kun, fakkeenya kufaatii Wayyaanee afaan boollaa jiru kan agarsiisu ta’e, garuu saboota walitti buusuun umrii dheereffachuuf tattaffii godhamuudha.

Mootummaa Wayyaanee kan naasuufi aantummaa hin qabne, bara bittaa isaa waggoottaan 25 guutuu uummata ajjeesuufi saamuun gocha hamaa uummatarratti raawwataa kan ture ta’ulle, kufaatiin isaa dhihaateera. Diddaa uummata irraa itti dhufaa jirtulle, mootummaan murna xiqqaa Wayyaannee humnaan waan ukkaamse fakkaata malee, murni yartuun ummata bal’aa humnaan ukkaamsuun itti fakkaate malee hin danda’amu.

Ummanni Soomalii obboleeyyaan isaa uummata Oromoo waliin karaa nagaa fi michoomaatiin bara dheeraaf waliin jiraachaa tureeraa; ammaan duuballe eenyummaa waloo, seenaafi fedhii walfakkaataa qabachuun ni jiraata. Dhimmi lafa daangaa Oromoofi Somaalii jiddutti rakkoo ta’ee bahee mul’atu hin jiru. Osoo rakkoon akkanaa fuula duraatti dhalateeyyuu, ummanni Soomaaliifi Oromoo lamaanuu aadaa dimookiraatawaa waan qabaniif, akka ollaa gaariitti rakkoo san ofii isaaniitiif karaa nagaatiin hiikatan malee, humni biraa bifa weeraraatiin jidduu isaanii seeneetii miti.

Kanaafuu, ummanni Soomaaliifi Oromoo akka obboleeyyaniitti, harka walqabachuun sagantaa dhiiga xuuxaa hamaa mootummaa Wayyaanee dura dhaabachuu akka qabnu, waamicha dhiheessina.

Tokkummaa! Tokkummaa, Oromoo fi Soomaalii Tokkummaa! Via Daraaraa Sabaa

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.