oromoo fi seenaa isa AKKATA ARGAMISA OROMOOTIF wal hormaata ilmaan oromoo kutta 4ffaa,KUTTA 5FFAA ITTI FUFA

16298677_1241409495948648_7849192626102165429_n. NO COPY #share and
#Comment,MIDHMAA SABAA ADEM AHMED {Adem Misoma irraa .Waa,ee ilmaan doorii bareentoo . …Bareentuma Bara 6526 ji,a fuulbana kessaa dhalate lobbolessa isa walin achumatti dhalatanii guddatan naannoo laga mormor tulluu man duraa bakka jedhamutti .
Bareentuman oromoo kun man bultii ifraaqaa tan seera xabboo gulantaa mana isaatti man bultee bara 6960 dura maqaa galaanaa hanga oromoo xabbootti abbaa bokkuu tokkummarratti bulan ture.ilmaan oromoo lamaan irratti Bokkuu Baarootii fi Bokkuu Garbaatti addaan bahan saababani adaan itti bahuu diirqamma itti tehef . Waan lafti addaan fagaatteef jecha tahu isati ,Ammoo haa ta,uu malee Alaabaa fi Walabuuman tokkkiiitiidha. waal jaala demani wan bulchaa turan ,Bokkuu guddaan bokkuu baarooti. Bokkuun baaroo kun bokkuuu bonbaa jedhama bekkama .achiraa kaassee Oromoon hangamitti addaan fagaattu Bokkuu heddummaatti male itti bullmaani gadaa tokkumma .bokkuu bonbaas isa tokkichuma. Doorii bareentoo oromoo kun guyyaa sani Bokkuu garbaa tahee filamee jaarraa tokko guutuu Bokkummaadhaan bulche ture .akkata bluchisa isani fulla dura itti dhuffna tole amma hortee bareentumaa wani waal isin barassisa, garuu obsaan wal horddoffun bayye barbachisa tole malif yoo jatan ammo dhimmichii bayyee keessi isa fagodha tole
BAREENTOO OROMOO ILMAAN 5 DHALE. ISAANIS
1.xummmugaa bareentoo. 2.Karrayyyuu bareentoo.
3.Murawwaa bareentoo . 4.Humbannaa bareentoo . 5.Qalloo bareentoo.
Waa,ee Ilmaan Ilmaan bareentoo .
Xummuggaa bareentoo bara 6700 tti dhalate.
Xummuggaa bareentoo Ilmaan 3 dhale. Isaanis
1.Arsii 2. Asoosaa 3. Hawaasaa .
ARSII XUMMUGGAA ILMAAN 2 DHALE ISAANIS
1.Sikkoo baalee 2. Mandoo Diida,aa
ASOOSAA XUMMUGGAA ILMAAN 2 DHALE. ISAANIS
1 .Mannee asoosaa 2 .Guduruu asoosaa MURAWWAA BAREENTOO ILMAAN 8 DHALE. ISAANIS
1.Baabbo 5. Adaayyuu
2. Waaree 6. Gaamo.
3. Waayyu 7. Galaan
4. Baaye. 8. Jiille.
KARRAYYUU BAREENTOO BARA 6729 TTI ILMAAN 12 DHALE. ISANIS
1.Dullacha 7.Akkichuu
2.Sayyuu. 8. Mannee.
3.Aboorii. 9.Walloo
4.Aabbo 10. Salaalee.
5.Abbichuu . 11.Liiban.
6.Gumbishuu. 12. Galaan.
HUMBANNAA BAREENTOO BARA 6730 TTI DHALATE. INNIS ILMAAN TOKKO DHALE.
Maqaan isaaa 1. Anniyyaa Humbannaa.
Anniyyaa Ilmaan torba dhale .Torban Anniyya jechuun Beekkama.
Qalloo Bareentoo Bara 6738 tti dhalate.Siree xabboo jala laga qalloo jechuudhaan ammalee waamama. Bara 30 taa,ee. Dhaloonni isaatis asuma. Asitti Kuuloo waa,imaa fuudhe. Achi ka,eeti bara 6768 ttti Ammaantana GOBEELEE Aanna QAALLUU Jechuudhaan beekkamu bara 12 taa,e. Achi ka,eeti lafa amma QALLAFOO jedhamtutti galeeti bara 53 taa,e. Achi ka,eeti lafa amma MAAYAA QALLOO jedhamtutti galee bara 6 taa,ee Abbaa isaa muuda deemee ganni isaa bara 50 ga,ee waan ilmoo dhabeef jecha achii abbaa isaa waaqa kadhateefii Bokkummaa isaa kenneefii duraan dagatee ilmi yammuu dhalatu daagaa baqadhu . Wilii nah in dagatinii bara baraan na muudi jedheenii Eebbise. KUTTA 5FFAA KEESSAATI WAA,EE
QALLOO BAREENTOOFI ILMAAN ISA 4 DHALE. ISANIS FULLEFATA ,MIDHMAA SABAA ADEM AHMED {Adem Misoma

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

Make WordPress Communities

Building Local Communities

WordPress.com VIP: Enterprise content management platform

Our fully managed cloud platform, expert guidance and support, and diverse partner ecosystem free you to focus on your business objectives.

Needull in a haystack

Selected. Sorted. Shared.

Facebook Media

Explore how public figures and media organizations are using Facebook in extraordinary ways.

facebook instant articles

http://www.oromiyaanwanofitiabbaatuuegata.org/

LUSOgest

REAL ESTATE INTERNATIONAL INVESTEMENTS

Yucatan Quinto Poder

Periodismo Digital, videonoticias, Politica, Opinión, Reportes Ciudadano.

aussiebirder

Welcome to the appreciation of Australian birds and the love of birdwatching, sharing bird sightings, photographs, personal experiences and helpful information.

Ethiopian Think Thank Group

ዕውቀት ነፃ ያወጣል!

ኢትዮአዲስስፖርት | Ethioaddissport

የሃገር ውስጥና የውጭ ሃገራት የስፖርት ድረገፅ

SOMA HELSINKI

digitaalinen markkinointi | sisältömarkkinointi

leos2gocom.wordpress.com/

Buustaa bisneksesi

Siifsiin

Bringing Afaan Oromo literature

Kennel Miklaus

Tavoitteeni ovat ennen kaikkea luonteessa ja terveydessä

wanofitioromia

https://wanofitioromia.com

OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATA

http://www.oromiyaanwanofitiabbaatuuegata.org/

Islamicdawa

Baga nagaan dhuftan! hunda dura galanni daangaa hin qabne Rabbiif hata'u.

%d bloggers like this: