Mufannaan Keessan Hamma Isin Irraa Caamuutti” Jechuun Manni Murtii Bellama Dheeresse: Abukaatoo

Mufannaan Keessan Hamma Isin Irraa Caamuutti” Jechuun Manni Murtii Bellama Dheeresse: Abukaatoo

Mufannaan Keessan Hamma Isin Irraa Caamuutti” Jechuun Manni Murtii Bellama Dheeresse: Abukaatoo

Manni hidhaa Qilinxoo gubachuu isaan wal qabatee ammaan dura namoonni 38 himatamuun ni yaadatama.Wiixata darbe Amajjii 30 bara 2017 namootai biroo 121 irratti himannaa wal fakkaataan dhiyaachuu abukaattoota keessaa tokko ka ta’an Obbo Wandimmuu Ibsaa dubbatanii jiru.

Kanneen haaraa himannaan irratti dhiyaate kun dhaddacha duratti maqaan isaanii eega waamamee booda mootummaan akka abukaatoo dhaabuuf barbaadu yoo ta’e gaafatamanii irra jireessi isaanii “hin barbaannu waaqayyo abukaatoo keenya” deebii jedhu kennan.Mootummaan beekaa isintu gubee jechuun waan nu himateef waan fedhe nu irratti haa murteessu kan jedhan qabu.

Sana booda manni murtii baatii Guraandhala dhufuutti bellama akkuma kenneen hidhamtoonni dararaa guddaatu nu irratti rawwatama, mana dukkanaa keessatti hidhamnaa, gola tokko keessatti hunda keenya kaa’uu waan ta’eef iddoon dhiphachuu irraa kan ka’e akka itti ciifnu hin qabnuu jechuun manni murtii mana hidhaa Qilinxootti ajaja akka kennu gaafachuun wacan.

Manni murtii garu dhimma keessan abukaatoon barreeffamaan haa dhiyeessu jechuun waan cufeef jeeqamsii uumamuu kan dubbatan Obbo Wandimmuun booda irra mannu murtii inumaa iyyu mufannan keessan hanga isin irraa caamuutti jedhee Baatii tokko itti dabalee bellama duraan Guraandhalatti kenne baatii Bitooteessaatti dheeresse jedhan.

Manni murtii dhimma hidhamatootaa obsaan ilaalee iyyata isaanii dhaggeeffachuun murtii kennuu manna bellama kana akkanatti dheeressuun ija seeraan yeroo ilaalamuu sirri miti jedhu abukaatoo Wandimmuu Ibsaa.

Kana cuqaasuun dhaggeefadhaa

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.