Gurraandala 2,2017
Because I am OromoHidhamtoonni Oromoo qaqqaaliin Makalaawwitti hidhamanii jiran dararaa hedduu ulfaataa keessa jiraachuu maddee keenya gabaasa.Akka oduu SQ gahe ifa taasisutti reebichi Makalaawwii keessatti Uummata Oromoorra dhaqqabaa jiru kan  midhama gurguddaa hanga sammuuf qaama hir’achuurra geessisuuf jiru ta’uutu himama.Hidhanii rarraasanii reebuu,humna ibsaan torch taasisuu fii rukuttaa hamaan hidhamtoota Oromoo nagaa irratti taasifamaa jira.Haaluma kanaan hidhamtoota Naqamteerraa hidhaman keessaa kan miidhamni isaanii sadarkaa yaaddoo irra gahee jiru keessaa barreessaa Kitaaba Uddeellaa barataa  Galataa Caalii fi Gaaddisaa mucaa jedhamurratti reebichi qaama bicuu Wayyaaneen gageeffaamaa jiruun dhibee sammuun illee cuqamanii jiraachuu hin hafan kan jedhu keessa Beektonni folisoota Makalaawwii sana keessa hojjetan .nuuf himanii jiran.

Advertisements