Maatii fi Barattoota: Barataan Yunivarsitii Addigraat keessatti Torban Darbe Du’e Fayya Buleessaa fi Barnoota Isaatti Jabaa Ture

Loogoo Yunivarsitii Addigraat

Torban darbee yunivarsitii Addigraat keessatti kan du’e barataa Shuumii Lammaa Baqqalaa nama fayya buleessaa fi barnoota isaattis jabaa ta’u barattoota keessaa nu ibsanii jiru. Abbaan isaa Obbo Lammaa Baqqalaa ilmii koo erga dhalatee kaasee dhukkubsatee hin beeku jedhan. Halkan du’an boqote sanas hanga walakkeessa halkaniitti laaybraary ykn mana kitaabaa keessatti qayyabataa akka ture dubbatu – barattoonni. Nama kutaa keessaa guyyaa tokko hin hafnee fi daree isaa keessatti itti gaafatamaa barattotaa ta’uun tajaajilee ture ta’uu isaa illee dubbatanii jiran.

Garuu, prezidaantiin gamtaa barattoota yunivarsii Addigraat Barattuu Fireyaat Meressa barataan du’e dhukkubsataa fi barumsa irratti erga argamee kan bubbulee ta’u kanneen isa waliin baratanii fi dormii keessa waliin jiraatan nutti himanii jiru jette. Kana malees dhukkubsateera jedhamee waan nu bilbilameef doormii dhaqnee ambulaansiin gara hospitaalaatti kan geessine ta’us lubbuun hambisuun hin danda’amne jetti.

Gama kaaniin prezidaantiin yunivarsitii Addigraat Dr. Ziyaad Nagaash waa’ee du’a barataa Shuumii gaaafatamanii isa prezidaantiin kaawunsilii barattootaa jette sana irraa kan adda tahe odeeffanno haaraa hin qabu jedhan. Barataan kun eessatti akka du’e gaafatamanii kutaa ciisiicha isaa ykn doormii keessatti ta’uu dubbatan.

Kana cuqaasuun guutummaa qophii kanaa dhaggeeffadhaa

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.