Gurraandhala 5,2017 #OromoRevolution#Oromia_News_Network (ONN)Tamsaasa isaa Satalayitii kallattiin Biyyoota Afrikaa Bahaa Addatti immoo Oromiyaa fi Ethiopia irratti fuulleffachuun Kan eegale ta’uu yeroo dhageenyuu gammachuun keenya guddaa ta’uu uummta Oromoo hundaaf ibsina.

Addaatti immoo Hooggantootni #Koree_Boordii_Olaanoo #ONN uummata Oromoof hojjechuuf Qabsoo bilisummaa Oromoo jabeessuu fi tokkummaa uummata keenyaa mirkaneessuu irratti roga kanaan ga’ee media bahachuuf akka jirani fi Oromoof hojjechuuf fedhii guddaa qabachuufi of kenninsa bu’aa dhuunfaa irratti hin hirkanneen bu’aa uummataafi qabsoo bilisuummaa Oromoo dursuun hojjeechuuf akka jiran Koreen boordii ONN ifatti of beeksisaniru.
#Hooggantoota_ONN, Koree Bordii Olaanoo keessa muraasa:
1. Dr Moosisaa Aagaa hogganaa olaanaa ONN.
2. Dr Rundaasaa Asheetee barreessaa olaanaa ONN.
3. Obboo Elemoo Odaa miseensa Hojii rawwachiiftuu Olaanoo ONN
Ifatti Oromoof hojjechuuf onnee guutuun qabsoo bilisummaa Oromoo cina dhaabbachuuf kan jiraniifi haala waliigala dhimma uummata Oromoo fi Oromiyaa irraatti hojjechuuf kan jiran ta’uun hubatameera.                                                                         https://www.youtube.com/watch?v=WAtm04lcesc

Advertisements