OROMIYAANWANOFITIABBAATUU EGATAA

OROMIYAAN WANOFITIABBAATUU EGATAA DHIGIIN KOO DHIGAA KOTI DHIGAA HABASHA MITI OROMIYAAN LAFA KOO LAFATI KOO LAFE KOTI LAFA HABSHA MITI EENYUMMAN KOO KAN HABASHA HIN IBSUU

ODDU/NEWS, oromiyaa

Hidhamtootni Ilmaan Oromoo mooraa Liinjii Waraanaa Wayyaanee kanneen akka Xoollaayi, Awaash Arbaa fi Bakkoota garaa garaatti hidhamuun hiraarfamaa turan gadhiifamuun gabaafame

because-i-am-oromoGuraandhala 5,2017 Hidhamtootni Ilmaan Oromoo mooraa Liinjii Waraanaa Wayyaanee kanneen akka Xoollaayi, Awaash Arbaa fi Bakkoota Garaa Garaatti hidhamuun hiraarkanneenfamaa turan wayyaaneen waan qabdee gadhiiftuu dhabuun maqaa leenjii haaromsaa gooneef jettuun hidhamtoota Oromoo muraasa kan gadhiiftee jirtu ta’uun ibsamera. Ilmaan Oromoo hiraarsa diinaa hamaa meessa turtan baga nagaan baatanii maatii fi hiriyoota keessanitti makamtan.
      Ilma Ilma Namaa waraanaan dirqisiisanii Qabanii hidhuun dararaa hammeenyaa fi gara jabeenyaan guutame irratti fudhacha, Dirqisiisaanii_Siyaasaa abbaa irree dirqamaan fudhachiisuuf yaaluun eenyummaa namummaa isaanii iyyuu caalaatti gaaffii jala galchuudha, roorroo fi garbummaan ulfaataan kans Caalee hin jiru, anatu siibeekaadha, waan ani jedhee fudhattuu malee hin jiraattuu jechuudha, humna waraanaa fi qawwee dura qabuun haala ulfaata akkasii keessa turuun Qeerroowwan dargaggootni Oromoo, Docterootni fi beektootni barsiisootni Oromoo, goototni barattootni Oromoo fi qonnaan bultootni Oromoo haala ulfaataa akkasii keessatti mooraa waraana Wayyaanee garaagaraa Xollaay, Awwaash Arbaa, fi bakkoota garaagaraatti hidhamuun dararama turan hangi tokkoo hiikamuun ibsame jira.
     Mootummaan Wayyaanee maqaa mana hidhaa isaan keessa turan keessatti leenjii haaromsaan kenneefi jedhuu dahoofi olola godhatee warraaqsaa FXG dura dhaabbatuuf haa dhama’u malee kun gaaffii mirgaa fi dimookiraasii gaafatamaa jiruuf deebii hin ta’u. uummaatni Oromoo , dargaggootni Oromoo fi goototni Qeerroon barattootni Oromoo kabajamuu mirga abbaa biyyummaa isaaniif falmachuu irraa duubatti akka hin deebine gadi jabeessuun wayyaanee  hubachiisan. Gabaasaa dhimma kana ilaallatu baldhinaan ni dhiyeessina.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

One Small Sentence

one line, a life

Empty Nest, Full Life

Formerly: PostDepartumDepression Thoughts about the "post Mommy" years of life

No Facilities

Random thoughts, life lessons, hopes and dreams

SNYC Tours

Photo Tours and Workshops in New York City

Scattered Scripturient

My mind is scattered with a consuming passion to write

The Everywhereist

OROMIYAAN WANOFITIABBAATUU EGATAA DHIGIIN KOO DHIGAA KOTI DHIGAA HABASHA MITI OROMIYAAN LAFA KOO LAFATI KOO LAFE KOTI LAFA HABSHA MITI EENYUMMAN KOO KAN HABASHA HIN IBSUU

Mother Jones

Smart, fearless journalism

Kristen Twardowski

A Writer's Workshop

The Canadian Cats

Meezers At Large

The Cat Chronicles

Welcome to the Feline World of Nera, Tabby and Fluffy

IndieWire

The Voice of Creative Independence

J`Lichi Arts

Maker of Unique Arts

Discover

A daily selection of the best content published on WordPress, collected for you by humans who love to read.

OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATAA

http://OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATAA.COM

%d bloggers like this: