Gaaddisa Dhugaa: Gaaffii fi Deebii Miseensota Hawwisoo Caffee Gadaa

Gaaffii fi deebii miseensota Hawwisoo Caffee Gadaa duraanii Jaal Oromiyaa Gadaa, Jaal Gammachiiftuu Ulfoo fi Jaal Murattuu Ulfoo waliin goone kutaa jalqabaa

Part 3


Part 2

Part 1

ONN:”Ethiopian History” ESAT’s Way – Distortions and delusions of homeless Politicians

Part 2


Part 1

Advertisements