ONN: Gaaddisa Dhugaa and “ESAT’s Way – Distortion of Politicians”

Gaaddisa Dhugaa: Gaaffii fi Deebii Miseensota Hawwisoo Caffee Gadaa

Gaaffii fi deebii miseensota Hawwisoo Caffee Gadaa duraanii Jaal Oromiyaa Gadaa, Jaal Gammachiiftuu Ulfoo fi Jaal Murattuu Ulfoo waliin goone kutaa jalqabaa

Part 3


Part 2

Part 1

ONN:”Ethiopian History” ESAT’s Way – Distortions and delusions of homeless Politicians

Part 2


Part 1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: