S A R E E – M A R A A T U U : Odaa Gurreetiin..Sareen kun Du’uu qabdimoo jiraachuu qabsi? Kana kan murteessuu danda’u isiniif isin qofa-Saree Farra

S A R E E – M A R A A T U U — Galataan nama cimaa dha. Hiriyyaa obboleessa namaaf caalu.Kan dubbatee nama hin quuqne ,beekaa ilmaa kan abbaan dhugumaan dhalche. Galataa faana akka carraa ta’ee mana barumsaatti…

Source: S A R E E – M A R A A T U U : Odaa Gurreetiin..Sareen kun Du’uu qabdimoo jiraachuu qabsi? Kana kan murteessuu danda’u isiniif isin qofa-Saree Farra

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.