Maaliif Akkan Hidhame Utuun Hin Barinan Hiikame: Ogeessa Seeraa Hidhaa Keessa Turan

Mormii Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessatti ka’een mootummaan namoota jeeqama kaasan jechuun shakkaman kanneen kuma 20 ol ta’an to’annaa jala oolchuu dhaan mooraa leenjii adda addaa keessatti leenjisa kenneefii irra hedduu gad dhiisuu isaaf kaan immoo murtiitti dhiyeessuuf hidhaa keessatti hambisuu isaa ka beeksise ta’uu gabaasuun keenya ni yaadatama.

Kanneen to’annaa jala oolan keessa barsiistota, barattoota, doktoorotaa fi ogeessonni seeraa keessatti argamu. Keessummaan keenya har’aa ogeessa seeraa Dr. Mararaa Guddinaafaa dabalatee namoota 200 oliif abukaatoo ta’uun kan dhaabatan obbo Dhaabaa Cufaa ti. Dhaddacha Sadaasa 28 irra oolee waajjira kootti ennaan deebi’u humnoonni mootummaa natti marsuun na qabanii waajjira Poolisii Shawaa Lixaatti na geessan. Achittis murtiitti utuu hin dhiyaatin guyyoota kudha shaniifan hidhame. Maaliif akkan hidhame namni natti hime hin turre jedhan Obbo dhaabaan. San booda namoota kanneen biroo aanaalee Shawaa Lixaa adda addaa irraa qabaman waliin Xolaayitti of agarre jedhan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s