https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FOromiaMedia%2Fvideos%2F1889703614575830%2F&show_text=0&width=560


https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FHLORHL%2Fvideos%2F10154039740785955%2F&show_text=1&width=560


https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSirkanan.Ahmed%2Fposts%2F1663359243690552&width=500


DUULAA WAYYAANEEN OROMOO IRRATTI BANTE GAMTAAN DURA DHAABBACHUU QABNA.
Duulli maqaa Liyyuu Poolisiitiin Wayyaaneen ilmaan Oromoo irratti bantee rasaasa Raayyaa Ittisa biyyaatiin ilmaan Oromoo galaafachaa jirtu kun gara duula cimaa Oromoo guutumaa guututti lafarraa haxaawuutti tarkaanfachuuf deema. Wayyaaneen Dheengadda Meeshaa Waraanaa gurguddaa Aawuroppaa irraa bittee Biyya Somaaaliyaatti buufattee jirti. Humni Raayyaa Ittisa Biyyaa ilmaan Tigraay qofaan qindaawe kan Uffata Liyyuu Poolisii uffatee isaanuma fakkaatee Ummata keenya haleelaa jiruus daangaa Oromiyaa Harargee, Baalee, Gujii fi Booranaan marsee jira. Ummanni Oromoo Oromiyaa mara keessa jiru immoo duula kana osuma arkuu callisuu isaatu gaaffiilee jajjabduu wal nama gaafachiisa.
Duulli duguuggaa sanyummaa wayyaaneen ummata keenya irratti bante kun duula jabaa fi humna Ummata Oromoo guutuu gaafatuudha. Maaliif callifne ???? Akkuma gaafa Minilik san hanga Walloon cabxu kan hafe callisuu, gaafa Shawaan cabxu kan hafe callisuu, gaafa Arsiin cabxu kan hafe callisuu, gaafa Harargee cabxu kan hafe callisuu yoo taate rakkoo keessaa bahuu hin dandeenye keessatti kufuuf deemna jechuun nuuf galuu qaba. Ummanni Oromoo humna namaa, Qabeenyaa fi Hayyoota ciccimoo osoo qabnuu alagaan nu hin geenyee fi ergamtuun isaanii nu hin cabsin. Yaa Oromoo diinaa fi roorroon xiqqoo jedhanii tuffachuu hin taatu. 
Via Barento Mohammed irra


https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FOromoTVChannel%2Fvideos%2F1538020766225394%2F&show_text=1&width=560

Advertisements