ODUU BIYYAA
#OROMOREVOLUTION Kibba Dhiha Shaggar magaala Diilallaa barnoonni torbanoota caaluuf akkuma dhaabbatetti jira. Sababni isaa barattoonni mana barnoota qophaayinaa Diilallaa waggaa tokkoffaa hiriyaan isaanii Fincila Diddaa Gabrummaa bara sabre irratte wareegaman ilaalchisee yaadannoo otoo gochaa jiranuu waraanni TPLF kan tahe maqaa Komaand postiin of waamu mooraa barnootaa weerreruun ijoollee waan reebaniif. Ijoollee baayyeeen baqattee ganda gandatti galuun beekameera.
Karaa biraa naannoo kanattis Oromiyaa keessa bakka baayyeetti waraanni Komaand postii dubara humans an gudeeduu itti fufeera. Warrington skuas godhan kun immoo afaan isaanii namaaf hin galu jedhu. Bulii Bantaa


Jawar Mohammed irraa
Harargee bahaa aanaa #Gursumitti duula halkan edaa liyu polisin banteen daangaa Oromiyaa ceetee tattaaffin magaalaa #Funyan biraa qabachuf taasifte hinmilkoyneef milishaankenya bariidhaan afaan bahee ol’aantummaa irratti fudhate gaddachaase yeroo ammaa kana iddoo #owkabaa jedhamtutti milisha kenyafi Liyu hayli jiddutti dhukaasa guddaatu deemaajira makalakiyaanin akkuma baramesan liyu polisiif tumsudhaaf milishaa gursum irratti madaafan lolaajira. Milishan gursum sodaatakkamalee makalakiyadhan hindeebinu lafa reenyarra jirra jechuudhan tokkummaadhan haleelaa jira ammantana makalakiyafi liyu polisin walintahanii milishaarratti rasaasa roobsaati jiru.”


https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FJawarmd%2Fvideos%2Fvb.215693%2F10102911191680333%2F%3Ftype%3D3&show_text=1&width=560


Oduu gammachiisaa.
kaabaa shawaa sallallee Aanaa yayyaa gullaalee keessatti
halkaan Eddaa sa’atti 3:45 irraatti guyyaa 19/06/2009
basaastota wayyaanee irratti qeerroon tarkaanfii fudhatameen basaastonni Woyyaanee cuupheen wowworaanamanii jiru maqaa basaastotaaganda O1 keessatti cubeedhaan woraananii
1.kidaanee Addaanaa garaa
cubeedhaan qaraddadamee Hopistaala galeejira
2.Fiqiree Girmaa harkaafi ijaa badeejira
3.Barsisaa Birhaanuu Luqqeettuu fi dugda waraanamejira
yeroo ammaa kana polisoonni oliif gadii figaa jiran
injifannoon kan ummata oromooti!  
Caalaa Hayiluu Abaataa

Advertisements