Asoosaa Keessatti FXG Barattootaan Galgala Kana Dhohee Jiraachuu Qeerroon Gabaase.

Gama biraan Moora mana baruumsa high school keessati okoraa guyyaa kalleessa jechuun 01/03/2017 ka’een isiintu barrattota kakaase
jechuun barratta
1,Yohhannis Mitikkuu
2,Yonaas Jaallataa
3,Maatii Fiqaduu jedhamaan waajjira poolisii magaala Mandiiti ajajaa kumand post hiraarfama jiruu. Halkan edaas naannoo # Xanqiiti geessun reebicha hamma irraan ga’aa bulaan.

Kanuma waliin Godinaalee keessatti namoota nagayaa hidhuuf dararuun itti fufee jira,Godina Arsii Aanaa Suudee Magaalaa Cafaqoo keessaa dargaggoo Tolaa Bulloo  dargaggoota ijaaraa jirta jechuun guyyaa kaleessaa Roobii mana isaatii poolisonni fuudhannii bakki itti hidhame hin beekamne.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: