#OromoStruggle – Oduu Adda Addaa Bitootessa 3, 2017

Note: Thank you Saphalo! An OPDO member cannot say a single word without a consent of TPLF, let alone condemnation of his/her masters. Let us not fool each others unless there is a hidden agenda for the TPLF, that dumps millions of Oromo lives for personal benefit. If we have not yet learnt the tricks, mischiefs, bigotry, humiliations, etc, the TPLF incurred upon us in the last 25 years, we are doomed to disappear from this world. Can a stone be converted to a tomato? OPDO is just like a car that you can drive anywhere you like after filling gas.  OPDO’s brain is operated by Woyane’s software. We need to stop fooling each others for minor and temporary advantages. Those of you who unknowingly support  the ‘beautiful preaches’ of Lema Megersa, please recall that how many Oromos are in jail for delivering the same word or message.

Warreen wal-gahii caffee mootummaa Oromiyaa akka qabsoo addaatti laalaa jiran hedduun ni mul’atan garuu kaayyoo wayyaanee fi jala deemtuu isaanii hubachuun dirqama. Siyaasaan tapha badaa nama afaan garagalu tahuu ammoo hin dagatinaa. Namni hanganatti harka kennu duraanuma dirree tapha siyaasaa hin seenne. Wayyaaneen karoora mataa isii qabdi. Mee dura gaafiilee armaan gadii kana if gaafadhaa?

  1. Tamsaasni Oromiyaa TV (Tv Boqqolloo) wal-gahii caffee Oromiyaatiif bara 2014 irraa jalqabee hanga ammaa “Live” tahee hin beeyne, aaliif ‘Live’ godhame?
  2. Caffeen Oromiyaa kalee moo dheengadda dhaabbatte? Yoo caffeen tun tanuma duraanii taate miseensoonni akka Fariyaa Aliyyee hanga ammaa kan joolleen Oromoo kumni meeqa rasaasaan dhuman eeysa jiran?
  3. Yoo caffeen Oromiyaa dhuguma aangoo dubbachuu fi aangoo waan dubbatte hojitti hiikuu qabaatte ummata Oromoo hanga ammaa du’aa jiruuf maaf hin dhaabbanne?

……………. fi kkf deebisaa mee?
waa’ee kana irratti yoon dhaqqabe ibsa bal’aa sababaa waliin qabadheen dhiyaadha yookaan ammoo RSWO (Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaa) qophii itti aanu irraa dhageeffachuuf qophaa’aa. Via Saphaloo Kadiir


https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F100009733126528%2Fvideos%2F412109975790103%2F&show_text=1&width=560


Gaafii Seeraa Qabbeesa Haawassa Magalaa Asaboot,

Akkuma beekamun dhiigaa obboleesa keenyaa Shukri Qadii Rasasaa dhayamun issa guyyaa sadi erga tahe haawassa fi hiriyooni issa hundi nibeytan.
Kanafuu rakkoo bulchinssa garii magalaati dhabame wan jiru jecha……

Booru ganama sa’a 3:00 irraa hagaa 4:00 jidduti biro bulichissa magalaati duraati jiratoonif dargagooni .xiqaafi gudaanis hundi keessan batani rakkoo magalaa mudate jirtu tanaf dubatan issiin hibachissina……

gaafii seeraa Qabbeesa qabtiin wara bulchinasotoota annaa fi godiin kan guyyaa booru dhufan duraati akka walgeeysan gaafii qabdan akka ibsaatan issiin beeksisiina ….

Haddarra lamummaa biyyaatif oromumaa jecha dhiigaa obboleessa keenyaatiif haa dhabbanu. Via Sirkanan Ahmed


Wayyaaneen guyya guyyaan hojii manaa nuuf kennaa jirti, hanga nuti hoj-manee tana daleeynu isiin ammoo umrii isii tursiifachaa jiraachuu waan daganne fakkaanna. Ji’a Gurraan-dhalaa keeysa wayyaaneen qaawaa fi hir’ina Oromoo jiddutti mul’ate qabattee sababoota addaatiin wal nu nyaachisaa turte. Jiini Bitooteessaa seennaan ammoo dhimma sabboonummaa OPDO fi miseenstoota isii irratti akka hojjannu nuuf laatte kunoo. Garuu muka garuma qilleensi raasu tahuu fi namoota afaan deeymee mara laallee jala micciiramaa ooluun kun nama dhaabbii hin qabne nu godhuu daran, umrii gabroomfataas nurratti dagaagsuun ala bu’aa tokko hin qabnu.

Haalli nuti amma itti jirruus kanuma. Wayyaaneef caffee Oromiyaa keeysa ta’anii gaafii dhiheeysuun waggoota 26 guutuu gatii hin qabaanne. Amma boodas hin qabaatu. Namni kamuu miseensa OPDO tahuus saba isaaf dhimmame taanaan falmii ummataatti kallattiin makamuu qofa sabboonummaan dhugaa. Diraamaa fi hoj-manee wayyaaneen guyya guyyaan nuuf laattu tana hojjannee waan xumurru hin sehu. Via Saphaloo Kadiir


(Bitootessa 03, 2017) Tarkaanfileen Finfinnee keessatti qaamota mootummaa wayyaanee irratti fudhatamu TPLF/EPRDFn yaaddessuu irraa maqaa Humna Addaa WBO tu leenji’ee seenee jira jedhuun duula sakattaa bifoota adda addaa hammatu geggeessuutti jira.

Finfinnee keessa humni addaa WBOn leenji’an seenanii jiru jechuun wayyaanee/TPLF, magaalota kanaan dura tarkaanfilee jajjaboon itti fudhataman xiyyeeffannoo itti laatuun nama fuula haaraa, kanneen mana kireeffatanii jiraatan duubbee isaanii qorachuu fi qorachiisuu, akkasumas callisaniidhuma nama shakkan qabanii guyyootaaf hidhaa keessa tursanii qorannoo adda addaa irratti deemsisuun gadhiisuutti bobba’anii jiran jechuun maddeen SBO gabaasaniiru.

Caasaa mootummaa kan ta’an tikoonni ajjeefamuu, poolisiin, deggeraa fi qaamni mootummaa halkan bakka adda addaatti du’ee argamuun waajjiroota sirnichaa keessatti ususamaa akka jirullee oduun kun saaxileera.

Tarkaanfileen bifa gara garaa hammate Finfinnee iddoo adda addaatti fudhatamaa turee fi jiru qondaalota wayyaanee/TPLF yaaddessuu kan hubachiisu oduun kun, wayyaaneen jaleewwan isheetti humna Finfinnee keessa jiru argachuu qabdu, ji’a tokko keessatti bira gahuun dirqama ittiin jechuun ajaja itti dabarsuun ishees barameera. Via Adem Misoma


Asoosaa Keessatti FXG Barattootaan eda Galgala geggeeffamuu maddeen gabaasan
– Bitootessa 03,2017) )Darara humnaan olii Yuunibarsiitii keessatti irra gahaa jiru barattoonni Yuunibarsiitii Asoosaa Balaaleffachuuf humni Waraanaa nu hin daangessu jedhan.
Haaluma dheengaddaan walqabatee amma galgala kana ijollee mana amantaatii osoo galaa jiranii karaa nagaan, mirgi keenya nuuf haakabajamu, gaaffiin keenya nuuf haa deebi’u jedhanii sagalee dhageessifachaa jiran irratti dhukaasa banuudhaan, barattoota kumaatamatti lakkaawwaman walitti qabdee jirti.
Barataama mooraa keessa soso’us qabdee itti dabalaa jirti, yeroo ammaa kanatti waraanni wayyaanee fardasaanii yaabanii waliif gadi utaalaa jiru. Barattoota kana maal gochuuf akka jedhan hin beekamin jira. Via Adem Misoma https://www.youtube.com/watch?v=jTaqT83HfP0&lc=z12vjlkjctbqytpty23mvf3ioz3nxjl1a 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s