#OromoStruggle – Oduu adda addaa, Bitootessa 4, 2017

Dubbiin Lammaa Magarsaa amma ifa tahaa jira. Haasawa isaa hunda keessatti “irratti hojjachuu qabna, irrattis hojjataa jirra” waan jedhu of keessaa hin dhabu. Kun maal agarsiisa? Ummata abdii sobaatiin tasgabbeessaa jiraachuu agarsiisa. Gama biraatiin, gaafii dhimma daangaa ilaalchisee aadde Fariyyaa Aliyyii gaafatteef gomkumaa deebii gaafichaan wal gitu hin deebifne. Aadde Fariyyaan sirriitti rakkoo jiru ibsitee jirti. Akka Oromoo Liyyuu poolisii jalatti qabanii rukuchiisaa jiran “seera isaan hin eegne kan nuti eegnu maali?” jettee gaafattee jirti. Lammaan garuu dhimma daangaa kana akka saaxilamu hin barbaanne fakkaata sababa kanaaf maddi rakkoo akka waan rifarandamii bara 1997 ALH geggeeffameen wal qabsiisee dubbataa jira. Akkasumas rakkoon akkanaa rakkoma duraan ture godheet haasawaa jira. Garuu ragaa qabatamaan kan mullate waraana Wayyaaneetu Liyyuu poolisii waliin Oromoorratti duulaa jira. Dubbiin Lammaa Magarsaa?????? Maaloo ummata kee abdii sobaatiin diina jalatti hin qabin Lammaa!!! Via Ferhan Abdulselam

Wayyaaneen Caffee Oromiyaa Sodaattee jirti
=======================
Sababii Miseensii Caffee Oromiyaa tan taate Kabajamoo Aadde #FariyyaaAliyyee walgahii Caffee irrattii Keellaan Godina Harargee Bahaa Magaala Dhangaggoottii Woyyaanneen dhaabbatte Poolisiin Federaalaa UmaataaOromoon Saamaa jiraa kanaaf hatattamaan furmaanni itti jennamu qaba jechuun sodaa tokko malee Fooddaa TV Oromiyaa Tamsaasa kallattii irratti dubbatteef guyyuma kana Sa’atii booda keellaan Harargee Bahaa Magaalaa Dhangaggoo Guutummaan Kaafameera.kun kan ta’eef Onnee Miseensotni Caffee horatan irraa sodaa wayyaanee seeneefi. Kanaaf Ilmaan oromoo hundu iddoo jiru Qabsoo finiinsuu qaba.
Injifannoon Kan OromootiI!!! Via Naf-tanan Gaadullo


JAAL ARAARSO BIQILAA WBO JAARA ABBA GADA WAGA SEENA


https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fijole.boranaa%2Fposts%2F626255120903617&width=500


https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmuamin.muhammed%2Fposts%2F1261002327322171&width=500

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.