AAN HIN JI’INAA..

Saphaloo Kadiir irraa.


Nuti kajeellaa hin dheeynuu
Waan namaas takkaan hannee,
Haqa ambaatiis hin barbaannu
Keenyumarraa qonnee nyaanne,

Gaafaan oomishee gabaa baasu
Maaf naan jettan haadha qoraanii,
Naan hin ja’inaa haadha dinnichaa
Maaliif naan jettan haadha aananii?

Ani haadha dhiiraa fi goototaati
Haadha leencoota kumaaf kitilaa,
Harmee waa dhabdee hin beeyne
Aayyoo qeeyroo sabboonoota dilaa,

Dhibbootaan loon horsiiseetiin
Kuma elmadhee diroon raasaa,
Kuduraaf muduraan oomishaa
Nyaachisee ka hafe gabaa baasaa,

Oomishaan maa na yaamtanree
Osoo horee ilmaan danuu qabuu,
Haadha maangoo, haadha muuzaa
Naan jettan akka gatiin koo cabu,

Haadha gishxaa fi ta mandariinaa
Naan hin ji’inaa haadha zeeytunaa,
Ani haadha namaati nan yaaminaa
Naan hin ji’inaa haadha burtukaanaa,

Bareessan Saphaloo Kadiir | Abdulbasit
Bitooteessa, 2017

Advertisements