#FXG – Oduu gara garaa – Bitootessa 29, 2017

Oduu Biyyaarraa

Godina Arsii Lixaa Aanaa Dodolaa Magaalaa Eddotitti Woyaaneen Humna Woraana nama Kuma sadii /3,000/ qubachiistee ummata doorsisaa jirti kanas kan godhaniif lafti qonna (State Farm) tan woyyaaneen tana dura saamtee itti fayyadamaa turte tan akka Goofooree, Seeroftaa Ardaayitaa, Heeraroo, Xameelaaf Garaadela godina kana keessatti waan argamaniif lafa kana humna woraanaatiin marsanii deebisanii qotachuudhaaf. Garuu ergamtuun Woyyaanee OPDOn akka waan harka diinaa jalaa baatee ummata bira dhaabbattu yoo midiyaa kijibaaf dhaabbaatteen lallabdu argina qabatamaan garuu dinni tan duraa caala uf cimsaa lafa bara darbe tarkaanfii qeerroon nannoo sana fudhatteen woyyaaneen hoongoftee utuu hin qotatin hafte bara kana immoo akka isaani mijaayutti itti qophaayanii humna woraanaa guddaa Magaala xiqqoo Eddoo tan namni dhibba shanii keessa jiraatutti woraana kuma sadii itti bobbasuun ummata sodachisaa jiru. Via Mohammednur Guye


This day, 42 years ago, The Military court of Derg regime sentenced General Tadesse Biru and Colonel Hailu Regassa to life in prison. But Atinafu Abate rejected the court decision and ordered to be killed.
The crime they were accused of was organizing and teaching their Nation, the Oromos and fought against injustice and oppression that continued for many hundreds of years over the Oromo people by the Abyssinian’s successor’s regimes since they conquered our fatherland Oromiyaa!

Gootot garaan firaa,
jagna dhirsa dhiiraa
gaafa guyyaan sin qabde,
maal jettan laata firaa?

ni dhaammattan moo ni callistan
ni sodaattan moo ni dhaadattan
gaabbitanii ofitti aartan moo,
jagnummaan du’a simattan?

utuu,utuu…utuu hin jennee laataa?
shakkuu dhabuu nama keessanii
hin gaddinee laataa,amanuu nama keessanii
hidhii of hin nyaannee laata?
dursuu dhabuu gantuu nama keessanitti
barnootaf haa tahu jettanii
hoo waa hin himnee laata?
gaafa sin sabaaf jettanii utuu raakamtan,
kan qaamni keessan sin ganee
diinaf dabarsee sin kenne…
Haa tahu maleemmoo
sin dhabus sabni keessan Oromoo
wallaalaafi beekanilleen qomoo
Gadaa gadaatti
jaarraa dhaa jaarratti
siniin dhaadhannaa
seenaa keessan boonsaa dhaloota dhaalchifanna
karaan keessan marga hin baasuu
labatatu irra marmaaraa
waan haqaatii, sin dhabuun nu marararaa. Via Caalaa Hayiluu Abaataa


https://www.youtube.com/watch?v=mMQwjTWzYwc

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s