Ebla 13,2017/ Mootummaan Wayyaanee ummata Oromoo kan mirga isaa karaa nagayaatiin gaafataa ture Godina Arsii Aanota hedduu keessatti akkuma ABO dha jedhamanii himatamaa jiru.

Godina Arsii Aanaa Dodolaa keessattis namoota kumatamaan mana hidhaatitti guurte keessaa namoota barruu armaan gadii kanarratti tarraayan shororkeessummaan himachuudhaan mana murtiitti dhiyeessitee jirti.

Advertisements