Dhaddachii-Banaa moo Cufataan Gaggeeffamuu Qaba?

Dhimma gubachuu mana hidhaa Qilinxoo waliin wal qabatee namoota himataman irratti yakki ilaalchii gaggeeffamu cufataan ta’u qaba jechuun gaaffii abbaan alangaa dhiyeesse abukaatoon himatamtootaa mormanii jiru.Falmii gam lameen giddutti gaggeeffame kun sagaleen kan waraabame yoo ta’u barreeffamaan dhiyeessuuf manni murtii har’atti beellama qabee ture.Garu manni murtii barreeffamaan dhiyeessuuf har’atti hin danda’amne jechuun ammas boritti bellama biraa kennee jira.

Abbaan alangaa garu eenyummaan raga baatootaa akka hin beekamneef akkasumas nageenya isaaniif jecha cufataan ta’u qaba jedhee falmaa jira. Abbaan alangaa gama isaan ammaan dura gaaffii wal fakkaataa dhiyaatee manni murtii fudhatama dhabsisuun isaa ni yaadatama. Kanaaf jecha ammas akka haaraatti gaaffii wal fakkaataa kana keessumeessuun dogoggoora jedhu .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.