Simbirtuu (04 06 2017) – Tartiibaa Qubee – Beekan fi Yazew

Simbirtuu: sirni barnoota afaan Oromoo jijjiirameera kan jedhan biiroon barnootaafi DhRTVO maalirraa kaániitu? Dhuguma Afaan Oromoof dhimmaniituu?Beekan Gulummaafi Yaazoo Kabbabaa dhuguma keeessaa jiruu? duubaan shirri jiraa? Amma maaf gad-baasani? kkf irrratti deebiíi Beekaniifi Yaazoo kunooti.


No comments yet.

Leave a Reply

Name (required)

Website

Advertisements