Simbirtuu (04 06 2017) – Tartiibaa Qubee – Beekan fi Yazew

Simbirtuu: sirni barnoota afaan Oromoo jijjiirameera kan jedhan biiroon barnootaafi DhRTVO maalirraa kaániitu? Dhuguma Afaan Oromoof dhimmaniituu?Beekan Gulummaafi Yaazoo Kabbabaa dhuguma keeessaa jiruu? duubaan shirri jiraa? Amma maaf gad-baasani? kkf irrratti deebiíi Beekaniifi Yaazoo kunooti.


No comments yet.

Leave a Reply

Name (required)

Website

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: