Baarentuu Gadaa Irraa Isa dhaabbataniif ammanummaa fi jabinaan falmuun kabajaa namaa laata, Injifachuunis hin oolu. Kaayyoof wareegamuun oolee haa bulu malee gatii guddaa qaba.  Namni ykn jaarmiyaa…

Source: Waggaa 28 Guutuu Sagalee Ummata Cunqurfamaa Ta’anii Tajaajiluun Ciminaa fi Cichoominarraa madda!

Advertisements