Waxabajjii 18,2017/Dilbata Godina Harargee Lixaa Aanaa Masalaa Magaalaa Masalaa keeysatti Wayyaaneen Barsiiftotaf lafa kennineerra ummanni hunduu waldaan wal ijaaree faaydaa mootummaarraa arkachuu …

Source: Barsiisota Godina Harargee Lixaa Aanaa Masalaa Magaalaa Masalaa Lafa Isinii Kennina Jechuun Ummata Naannichaa Garii Buqisaa Jiru.

Advertisements