QABEENYI OROMIYAA OROMOO QOFAAF OOLUU QABA.

 

19399010_1440336852727793_4742121541081547297_n.jpg19275222_1440337262727752_7613562966462683591_n.jpg19275222_1440337262727752_7613562966462683591_n.jpg19399010_1440336852727793_4742121541081547297_n.jpg19260472_1440337286061083_3465396399271219124_n.jpg19225973_1440337259394419_5761399959582128365_n.jpg

QABEENYI OROMIYAA OROMOO QOFAAF OOLUU QABA..

Dhagaaleen suuraa irratti agartan kun qabeenya Oromiyaa keessatti argamu keessaa tokko yoo tahu inniis Bahaa Harargee Baabbile keessatti kan argamu dhaga albudaati. Babile keessatti kuufamni dhagaa albudaa fi dhagaa ijaarsaa gosoota baayyee kan argaman yoo tahu isaan keessaa ‘Granite, isa tokkoo dha. Dhagaaleen suuraa irratti agartan kun waggoota 27 ol Alamuddiniin samamaa kan turee fi ammaa kafaltii fi bu’aa tokko malee saamamaa kan jiruu dha.

Alaamuddiin malee wayta ammaa dhaabbanni lama kan warra wayyaanee itti dabalamuun sadi tahanii halkanii guyyaa guuraa jiran. Dhagaalee albudaa fi ijaarsaa kun waan baayyeef kan oolu yoo tahu Oromiyaafiis tahee ummata Baabbileetiif rakkoo dhiqamiinsa biyyee dabaluun ala bu’aa buusaa kan hin jirre tahuu isaa namuutu beeka. Dhagaan kun sadarkaa addunyaatti meeshaaleen akka burcuqqoo, siinii fi daawwitii kan irraa hojjatamu, akkasuma ijaarsi boca adda addaa faayuuf, bobbocaa fi faaydaa danuuf oola waan taheef sadarkaa addunyaatti beekkamaa dha. Qeerroon Oromoo Aanaa Baabbilee qabeenya saamamaa jiran kana akkamitti dhoorkachuu qaban kan ja’u isaanumaafin dhiisa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.