New Book::“Obomboleettii” by Zelealem Aberra Tesfa

zelalemzelalem.jpgObomboleettii”n mata-duree walaloo ani dhiyeenya kana barreesseeti. “Obomboleettii” maqaa barrootis. Barroon kun kuusaa walaloota an barreessee saba bira gahanii fi kan saba bira hingahin; akkasumas barreeffama gaggabaaboo bashannansiisaa barnoota dabarsanii kan qabate dha. Obomboleettiin fuula 270 yennaa qabaatu, yaadaa fi qeeqa hayyooti Oromoo afurii keessumsiisteetti. Isanis Prof. Mekuria Bulchaa, Obbo Solomon Deressa, Dr. Zelealem Bantii fi Dr. Guutuu Olaanaa Wayeessaa ti. Yaadaa fi qeeqa Obbo Tirfee Raagaa kan fuula 28 ta’e  dheerina irraa kana ka’e keessumsiisuu hindandeenye. Obomboleettiin Adoolessa 07, 2017 yeroo jalqabaaf biyya Swedenii magaalaa Stokholmitti eebbifamti. Hagayya 29, 2017 magaalaa Washington D.C. taa’umsa OSA irratti eega dhiyaattee booda Minneapolistti sagantaan barroo eebbisu akka qophaawu qophiin jalqabamee jira. Walalooti Obomboleettiin qabattee dhiyaatte caasaa barnootaa gulantaa olaanoo ta’an keessatti mata duree qormaataa ta’un barattoonni muraasi digrii saani isa jalqaba (BA) akkasumas isa itti aanu (MA) irratti hojjetaniiru. Walaloo ti kun saba keenyaa biratti amantaa fi kutaan, saalaa fi umriin otoo hin daangessin jaallatamaa fi simannaa guddaa argachuu ‘saani irraa kan ka’e bifa barroottiin qophawaani akka seenaa fi dhaloota itti aanuuf qusataman taasifameera.

Zelealem Aberra Tesfa
Helsinki / Finland

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.