zelalemzelalem.jpgObomboleettii”n mata-duree walaloo ani dhiyeenya kana barreesseeti. “Obomboleettii” maqaa barrootis. Barroon kun kuusaa walaloota an barreessee saba bira gahanii fi kan saba bira hingahin; akkasumas barreeffama gaggabaaboo bashannansiisaa barnoota dabarsanii kan qabate dha. Obomboleettiin fuula 270 yennaa qabaatu, yaadaa fi qeeqa hayyooti Oromoo afurii keessumsiisteetti. Isanis Prof. Mekuria Bulchaa, Obbo Solomon Deressa, Dr. Zelealem Bantii fi Dr. Guutuu Olaanaa Wayeessaa ti. Yaadaa fi qeeqa Obbo Tirfee Raagaa kan fuula 28 ta’e  dheerina irraa kana ka’e keessumsiisuu hindandeenye. Obomboleettiin Adoolessa 07, 2017 yeroo jalqabaaf biyya Swedenii magaalaa Stokholmitti eebbifamti. Hagayya 29, 2017 magaalaa Washington D.C. taa’umsa OSA irratti eega dhiyaattee booda Minneapolistti sagantaan barroo eebbisu akka qophaawu qophiin jalqabamee jira. Walalooti Obomboleettiin qabattee dhiyaatte caasaa barnootaa gulantaa olaanoo ta’an keessatti mata duree qormaataa ta’un barattoonni muraasi digrii saani isa jalqaba (BA) akkasumas isa itti aanu (MA) irratti hojjetaniiru. Walaloo ti kun saba keenyaa biratti amantaa fi kutaan, saalaa fi umriin otoo hin daangessin jaallatamaa fi simannaa guddaa argachuu ‘saani irraa kan ka’e bifa barroottiin qophawaani akka seenaa fi dhaloota itti aanuuf qusataman taasifameera.

Zelealem Aberra Tesfa
Helsinki / Finland

Advertisements