Waxabajjii 26,2017/ Biyya Oromiyaa keessatti carraan dalaga mootummaa baratanii argachuu waggoota muraasaa asitti akka malee dhabamaa dhufee jira. Rakkoo kanaan barataan mooraa Yuunibarsiitiirraa b…

Source: Barsiisotni  Digirii Duraa Baratan Ammalee Carraan Dalagaa Mootummaa Argachuu Dhiphaadha Jedhuun Komii Hamaa Kaasaa Jiran

Advertisements