Yaa-Marqa si afuufuun si liqimsuuf” Kanneen Fooliin Oromummaa isin irraa Urgaawu Cufaaf! Waaqoo Nooleetiin

Lamma-magarsa.pngTibba kana Perezedaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa baanamu Lammaa Magarsaa Sochii warraqsa Biyyoolessaa FXG Qeerroon Dargaggoonni Oromoo fi Ummanni Oromoo bal’aan taasisaa turee fi jiruun fakkaattotaa fi gooftolii isaa Wayyaanee waliin dhiphuu hamaa keessa seenuun warraaqsa Bilisummaa Ummanni Oromoo taasisaa jiru kana gar-dabarsuuf olola afan-fajji oggaa xibaaru argaa jirra.

Akka kanaanis Murni aangoo afaan Qawweetiin qabachuun byyatti keessatti Dimokrasii (Bulchiinsa Ummataa) Lafaratti hojiin mul’isuu osoo hin tanee waraqaa qofa irratti golgaa godhachuun Ummattootaan cunqursa jirtu Wayyaaneen, Booji’amtoota-garaaf bultoota ADEETI tti bu’uresiteen Ummata Oromoo mankaraarsaa jirti.

Kanaaf perezedaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ofiin jedhu Lammaa Magarsaa dabalatee, jechaa fi gochaa irra keessa Dammaa fi Dhadhaa dibuun Keessaan ammoo Lilmee Summittin OPDOn ergama gooftolii isaanii Wayyaanee fudhattee Oromoo diruuf deemtu irrattii damaquun Shira diinaa saaxiluun dirqama Oromummaa tokkoo tokkoo keenyaa ta’uu qaba malee , waan nuun jedhan aamiin jennee fudhachuun nurra hin jiraatu.

Waan ta’eefis , mucattii (mucaa ilntalaa ) xiqqoo takkatuu abbaa dhalatteef waliin jiraata turan, safuu hangafoomaa fi quxusoomaa Margaa Maddaan isin dallawanne; gaafa tokkoo mucattiin xinnoon tun MUKA fudhattee teettee osoo kofa hooqattuu abbaan itti dhufee ” Mucattii ! citi, hin guddatin siin jechuuf abaarsaa maal hojjetaa jirta?” ittiin jennaan , Mucattiinis “Aabbaa Kofatuu na hoossisee koottaa naa hooqaa !” yoo jettuu, Abbaanis rifaatuun ” Doomi, Dirmi, Laashashi , waan jette dhabi, Mukni hooqaniinis kanaa mitii, Namni sii hooqus anaa mitii” jedheen.

Egaa “Tiisisa irraa Damma eeggachuun ” Gonkumaa wan hin danda’amneef nuti ilmaan Oromoo alaa fi keessaan Quuqaa fi quuqamni saba keenyaa nutti dhagahamee QBO tumsuun dhimma Oromoo fi Oromummaa irratti hojjetaa jirru, Qabsoo gaggeesinu keessatti wanti nu adda baafannee beekuu qabnu, olola afan-fajjii diinaatiin sobamuu fi gowwoomuu dhiisnee, ilmi Gumaa Abbaa baasu ilma GUDEEDAA qofa akka ta’ ee fi Garaaf bultootaa fi Booji’amtootni akka Oromoo bakka hin buunee fi qaama ittiin Oromoof rifataniin akka hin qabne beekuun dubbii fardiidha.

Walumaagalatti QBO qabsaawotaan gaggeeffamaa turtee fi jirtu galmaan geenyee Bilisummaa Oromoo fi Walabummaa Oromiyaa mirkaneesuuf fallii fi malli jiru tokkichii fi inni maayii qabsoo karaa hidhannoo finiinsuudha malee diina inikkaa keenya sooggachuu (kadhachuu) miti. Kanaaf jechaa fi gochaan diinni ittiin nu sobee nuun sossobu cufti nuuf jajee osoo hin taane nu jaji’ uuf akka ta’e hubachuun barbaachisaa qofa osoo hin taane murteessaadha. Egaa anis kanumaafan “yaa marqa si afuufuun si liqimsuuf” jedhe

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

adammisoma73's Blog

Smile! You’re at the best WordPress.com site ever

MB3-org.com

MB3.org-Anarchist Collective. Free news for activist.

Islamicdawa

Baga nagaan dhuftan! hunda dura galanni daangaa hin qabne Rabbiif hata'u.

candidkay

Taking the journey, bumps and all

The Thesis Whisperer

Just like the horse whisperer - but with more pages

BREVITY's Nonfiction Blog

(Somewhat) Daily News from the World of Literary Nonfiction

OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATAA

https://OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATAA.COM

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Red's Wrap

Happiness. It's relative.

Feline Café

a photographic blog about my cats

adammisoma73's Blog

Smile! You’re at the best WordPress.com site ever

MB3-org.com

MB3.org-Anarchist Collective. Free news for activist.

Islamicdawa

Baga nagaan dhuftan! hunda dura galanni daangaa hin qabne Rabbiif hata'u.

candidkay

Taking the journey, bumps and all

The Thesis Whisperer

Just like the horse whisperer - but with more pages

BREVITY's Nonfiction Blog

(Somewhat) Daily News from the World of Literary Nonfiction

OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATAA

https://OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATAA.COM

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Red's Wrap

Happiness. It's relative.

Feline Café

a photographic blog about my cats

%d bloggers like this: