Adolessa 4,2017/Godina Wallagaa,Aanaa Gudayyaa Biilaatti,imma ijaarsa daandiin ilaalachiisee  ergi daandiin hojjetamuu eegalee waggaa afurii ol tadhu Qeerroon gudayyaa Biilaa fi jaree ni himu.haata…

Source: Godina Wallagga Guddayyaa Bilaa Keessatti Daandiin Hojii Geegale Waggaa 4f Osoo Hin Xumuramiin Jira.

Advertisements