Adoolessa 7,2017/ Godina Arsii Aanaa Diksiis Hamdaa Keessatti leenjii gaggeessitootaa jechuun wal gahiin Wayyaaneen guyyoota hedduuf gaggeessaa oolte guyyaa har’aa kan xummurame yoo ta’uu.xummura wal gahichaarratti sabboontonni Oromoo gaaffilee ciccimoo gafachuu isaanii maddeen keenya Hamdaa irraa gabaasanii jiru.akka gabaasa achii nu gaheetti waa’ee hiree ufii ofiin

19894989_409105679489873_5105358408558354568_n.jpgmurteeffachuu waa’ee ufiin uf bulchuu fi waa’ee abbummaa biyyaa finfinneerratti ummanni qabu ilaalchisee gaafileen jajjaboon sabboontota ilmaan Oromoo irraa itti roobsamaa oolee jira jechuun gabaasni Handaa irraa nu gahe ni addeessa. kana malees Godina Arsii Aanaa Suudeetti Wayyaanen Guyyoota 10niif Leenjii Hooggansa bu’uuraa jettee kaabinoota gandoota hundarraa walitti qabdee Magaalaa Kullaatti teessusaa turte.kaleessa mormiidhan goolabde.Kaabinoonni dhimma faaydaa addaa finfinnee irratti gaafilee ciccimoo gaafachuu fi qaamni wal gahicha gaggeessaa ture.labsichi ganda gandaan waan irratti mari’atamuuf gaafas gaafii keessaniif deebii kennuu dandeenna jechuu maddeen keenya aanaa Suudee gabaasanii jiru.19748843_454215404947333_4519189670258009992_n

Advertisements